Selamat bersara dan terima kasih

Universiti Pendidikan Sultan Idris mengucapkan terima kasih di atas sumbangan dan jasa bakti yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat di universiti ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.