Lembaga Pengarah Universiti (LPU) ialah badan yang mengelola, membuat dasar dan mengawasi Universiti, dan boleh menjalankan segala kuasa yang diberikan kepada Universiti tertakluk kepada Perlembagaan, Statut, Kaedah-kaedah dan Peraturan-Peraturan. Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris terdiri daripada ahli-ahli yang dilantik oleh Menteri :
  • Pengerusi;
  • Naib Canselor;
  • Dua (2) orang pegawai daripada perkhidmatan awam;
  • Seorang yang mewakili masyarakat di tempat terletaknya Universiti itu;
  • Seorang profesor Universiti yang dipilih oleh Senat;
  • Lima (5) orang yang terdiri daripada tiga (3) orang daripada sektor swasta, seorang daripada alumni Universiti dan seorang lagi dari dalam atau luar Universiti yang, pada pendapat Menteri, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu LPU.


Y.Bhg. Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash binti Abdullah

Pengerusi (Pengerusi yang dilantik oleh Menteri)


Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Md Amin bin Md Taff

Pengerusi (Pengerusi yang dilantik oleh Menteri)Naib Canselor, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Lantikan sebagai Naib Canselor UPSI)


Y.Bhg. Dato' Shamsul Azri bin Abu Bakar

(Mewakili Kementerian Kewangan Malaysia)


Y.Brs. En. Ahmad Rizal bin Adnan

(Mewakili Kementerian Pengajian Tinggi)


Y.Bhg. Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis binti Saad

(Ahli Silih Ganti Mewakili Kementerian Pengajian Tinggi)


Y.Bhg. Prof. Dr. Siti Eshah binti Mokhsein

Profesor, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Ahli Senat)


YB Datuk Dr. Haji Azhar bin Ahmad

(Mewakili Sektor Swasta)


Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Emeritus Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar

(Mewakili Sektor Swasta)


Y.Bhg. Datuk Dr. Roziah binti Omar

(Mewakili Sektor Swasta)


Y.Bhg. Datuk Hajah Nor Zamani binti Abdol Hamid

(Mewakili Berpengetahuan dan Berpengalaman)


Y.Bhg. Dato' Haji Ahmad bin Haji Burak

(Mewakili Alumni)


YB. Mohd Zaidi bin Aziz

(Mewakili Masyarakat)


Y.Brs. En. Helmi Zaifura bin Abdul Rahman

Pendaftar, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Setiausaha)


Y.Brs. Prof. Dr. Marzita binti Puteh

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)


Y.Brs. Prof. Dr. Suraini binti Abu Bakar

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)


Y.Brs. Prof.Madya Dr. Norkhalid bin Salimin

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)


Y.Brs. Mejar (B) Mohd Ramli bin Othman

Penasihat Undang-Undang Universiti


Y.Brs. En Mohamad Najib bin Mohamed

Bendahari


Y.Brs. En. Nazar Mohd Zahidi bin Mohd Azahar

Timbalan Pendaftar (Sekretariat)