Monthly Archive: January 2019

Makluman Pelantikan Ahli LPU baharu

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Y.B. Menteri Pendidikan melalui surat bertarikh 27  Disember 2018, telah bersetuju melantik Y.Bhg. Dato’ Dr. Yusof bin Ismail, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan Malaysia sebagai Ahli Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Wakil Kementerian Kewangan Malaysia) yang baharu berkuatkuasa mulai 01 Januari 2019…
Read more