Alat Komunikasi Mudah Alih atau AKMA bermaksud sebarang alat mudah alih yang dilengkapi sekurang-kurangnya dua ciri asas komunikasi iaitu menerima /membuat panggilan dan sistem pesanan ringkas (SMS). Kemudahan Pembelian AKMA ini layak dipohon oleh pegawai yang berkelayakan setiap dua (2) tahun. Permohonan alat baharu hanya boleh diluluskan selepas dua tahun dikira dari tarikh kelulusan sebelumnya.AKMA adalah hak milik pegawai berkenaan dan tidak perlu direkodkan di dalam Daftar Harta Modal atau Daftar Inventori.  Bayaran caj bulanan dijelaskan terlebih dahulu oleh pegawai sebelum boleh membuat tuntutan bayaran balik terhad kepada had maksimum kelayakan pegawai. Jumlah tuntutan caj bulanan yang boleh dibuat hanya untuk satu nombor telefon yang didaftarkan di bawah nama Pegawai sahaja tanpa talian tambahan (supplementary line).